ZÁRÓVIZSGA / DOLGOZATLEADÁS AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK 2021. SZEPTEMBER PÓT ZÁRÓVIZSGAIDŐSZAK

2021. szeptember PÓT záróvizsgaidőszak

A 10/2021-es IT körlevélben foglaltak alapján a Széchenyi István Egyetem az alábbi időszakban pótzáróvizsgát szervez:

  1. szeptember 27. – október 01.

 

A 10/2021-es IT körlevélben rögzítettek szerint azon hallgatóink számára biztosítunk lehetőséget a pótzáróvizsgán történő részvételre, akik

  • szakdolgozatukat/diplomamunkájukat engedéllyel legkésőbb 2021. augusztus 23-ig leadják, illetve szakmai gyakorlatuk teljesítését legkésőbb 2021. augusztus 23-ig igazoltan pótolják,
  • az abszolutóriumot legkésőbb 2021. augusztus 31-ig megszerzik,
  • a szakdolgozat/diplomamunka leadása, illetve az abszolutórium megszerzése késedelmének okát igazolhatóan a járványügyi helyzet okozta (vállalati téma, megszakadt szakmai gyakorlat, stb.) és ezt méltányolva az illetékes kar/tanszék ezt engedélyezte. Az engedélyezés folyamatát a kar/tanszék határozza meg, az engedélyezésnek le kell zajlania 2021. július 31-ig.

A pótzáróvizsgára történő jelentkezést követően az illetékes kar/tanszék ellenőrzi, hogy a hallgató jelentkezése fentiek alapján jogosan történt-e.

A pótzáróvizsga időszakhoz a normál záróvizsga időszakra is jellemző szabályok, teendők kapcsolódnak majd:

  • Neptun rendszeren keresztül történő ZV jelentkezés 2021. július 26. – augusztus 07.,
  • szakdolgozat/diplomamunka leadás, feltöltés (legkésőbb engedéllyel 2021.08.23.),
  • leszerelési dokumentumok, stb.

Események

Hallgatói klubkoncert 2022. október 5.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 12.
Hallgatói klubkoncert 2022. október 19.
Elektronikus ZH nap 2022. október 26.