ZÁRÓVIZSGA / DOLGOZATLEADÁS AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK 2020/21 NYÁRI ZÁRÓVIZSGAIDŐSZAK

A záróvizsga lebonyolítása és a hozzá kapcsolódó adminisztáció (pl. dolgozatok leadásának a módja) a vírushelyzettől függően változhatnak.

Folyamatosan kísérjék figyelemmel a kari és tanszéki honlapokat!

Final exam procedure can change according to the epidemic danger.

Please follow with attention the information on our websites! 

2020/21. nyári záróvizsgaidőszak

Szakdolgozat leadási határidő AK minden szak: 2021. május 10. 12.00

ZV jelentkezés: 2021. április 26. 06.00 - május 10.

ZV időszak: 2021. június 23 – július 2.

A ZV és szakdolgozat-védés beosztásáról a záróvizsgát szervező tanszékek honlapján lehet tájékozódni.

A hallgatónak a bírálatot legkésőbb öt nappal a záróvizsga napja előtt meg kell ismernie.

A ZV időszakában csak 14.00 órától lehet egyéb vizsgát kiírni.

 

Frissítés: 2021.04.23.

!!! A nyári időszakban a szakdolgozat/diplomadolgozat leadásával kapcsolatos kari egységes szabályok a következők:

 1. A hallgatóknak lehetősége van a szakdolgozat/diplomadolgozat késedelmes leadására május 26-ig. A késedelmes leadás csak abban az esetben engedélyezhető, amennyiben bizonyíthatóan a COVID járvány miatt csúszott a kutatás. A kérelmet a konzulens bírálja el. Ehhez nyomtatvány kitöltése szükséges, melyet a tanszéki ügyintéző részére kell elküldenie a hallgatónak elektronikusan (kitöltve, a konzulens által aláírva).
 2. Egy példány feltöltése kötelező a mellékletekkel együtt a könyvtári felületre. 
 3. Egy példányt elektronikusan kell elküldenie a hallgatónak a konzulens részére (pdf formátumban).
 4. A védésre egy köttetett példányt kell hoznia  a hallgatónak, hogy a bizottság betekinthessen a dolgozatba. A tanszék/szak dönti el, hogy spirál- vagy bőrkötést fogad el (erről az érintett hallgatókat tájékoztatja).
 5. Továbbra is érvényben van az a szabály, miszerint a hallgató semmilyen célból nem léphet be az intézménybe, ezért a dolgozat személyes leadásától el kell tekinteni. Nem kérünk szakdolgozatot posta úton sem, az időbeni beérkezés bizonytalansága miatt (bíráló és opponens elbírálásának ideje jelentősen lecsökken a határidő módosítása miatt). 
 6. A záróvizsgaszabályzat értelmében a hallgatónak a bírálatot legkésőbb 5 nappal a záróvizsga előtt meg kell ismernie.

A vizsgaidőszak, ideértve a záróvizsgát is, lebonyolításáról további központi tájékoztatást várunk minisztériumi rendelet formájában, mely rendelkezni fog a felsőoktatási félév lezárásának pontos szabályairól. Amint megkapjuk ezt a tájékoztatást, hallgatóinkat tájékoztatjuk a vizsgaidőszak pontos szabályairól. 

 

Summer semester final exam period 2020/21

The thesis work with its obligatory appendices must be uploaded online to http://lib.sze.hu/diplomaleado no later than May 10, 2021 at 12.00 p.m.

Registration for the final examination: From April 26 06.00 a.m. to May 10 2021

Final examination period: From June 23 to July 2 2021

The student must receive the assessment of his/her thesis work no later than five days before the day of the final examination.

The date and location of the complex final examination and the thesis defence can be found on the website of the department which organizes the final exam.

During the final examination period other exams can only start from 2 p.m. or later.

The Faculty Final Examination Regulations are available on the faculty website in the Thesis, Final Examination menu.

 

Updated: 23.04.2021

!!! In the spring/summer semester, the standard rules of the Faculty regarding the submission process of the dissertation / thesis are the following:

 1. Students have the opportunity of extended deadline submission of the dissertation / thesis until May 26. Delayed submissions only allowed if there is strong evidence that the delay was due to COVID pandemic. This requires the completion of a form, which must be sent to the departmental administrator by the student electronically (completed by the student and signed by the supervisor).
 2. It is compulsory to upload a copy of the thesis with the attachments to the library platform.
 3. It is compulsory to send a copy of the thesis with the attachments to the supervisor.
 4. The student must bring a bound copy of the thesis for the defence so that the committee can inspect the dissertation. The department decides and informs the student whether they accept spiral or leather binding.
 5. The rule that the student can under no circumstances enter the institution remains valid, therefore the personal submission of the thesis must be disregarded. Theses cannot be sent by post either, due to the uncertainty of timely receipt (the time for reviewing will be significantly reduced due to the extension of the submission deadline).
 6. According to the final examination regulations, the student must get acquainted with the reviews no later than 5 days before the final examination.

Regarding the examination period, including the final examination, we are awaiting further centralised information in the form of a ministerial decree, which will provide exact rules for conducting the final examinations and closing of the higher education semester. As soon as we receive this information, we will inform our students about the exact rules for the exam period.

Események

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AK1 diplomaátadó 2021. július 16. 14:00 - 16:00
AK2 diplomaátadó 2021. július 16. 16:00 - 18:00