A juttatásokról általábanRendszeres szociális ösztöndíj
Ez a típusú juttatás minden évben pályázható, egy tanévre jár (Amennyiben változás áll be a hallgató szociális hátterébe az adott év második szemeszterébe újra beadható.) és a JTB által kiadott pályázati űrlapon kell kérvényezni, az azon megjelölt szempontok alapján. A rendszeres szociális ösztöndíjra, csak az az államis (2010-től beiratkozottaktól számítva) hallgató jogosult, aki a meghatározott minimum ponthatárt elérte. Figyelem! A kérelem minden pontjához hivatalos igazolás szükséges. Azt az igénylést, ami pályázatban feltüntetett kritériumoknak nem felel meg, a bizottság nem köteles figyelembe venni!

Egyszeri vagy rendkívüli szociális támogatás
Félévente egyszer igényelhető, nappalis államilag támogatott hallgatóknak, abban az esetben, ha olyan váratlan esemény történik, melynek következtében a hallgató szociális, anyagi helyzetében változás következik be.
- Rendkívüli helyzetnek minősül például: szülés, halálozás, munkanélküliség stb..
 
Tanulmányi ösztöndíj
Tanulmányi ösztöndíjban az államilag finanszírozott, nappali képzésben részt vevő hallgatók 50% - a részesülhet. Az I. évfolyamos hallgatók a II. félévtől jogosultak a támogatásra. Ösztöndíjszámításnál a következőket veszik figyelembe: felvett kreditek, teljesített kreditek száma, ösztöndíjátlag, szak és évfolyam. Összege nem lehet kisebb, mint 6000 Ft.
 
Kiemelt közösségi ösztöndíj
A kiemelt közösségi ösztöndíj visszamenőleg kiosztott féléves időtartamra adható havi jutalmazás. Az a hallgató kérvényezheti, akinek az utolsó kettő félévének átlageredménye eléri a 4.30-as átlagot. Az I. évfolyamos hallgatók kivételt képeznek.
Ide tartozik:
• kiemelkedő szintű tanulmányi munka mellett a tanszéki tudományos, művészeti, kulturális vagy sportmunkában való sikeres tevékenység (a tevékenységet vezető oktató vagy tanszékvezető aláírásával);
• intézményi szervezetekben, bizottságokban végzett - nem tanulmányi csoport szintű - közösségi munkáért (a szervezet, bizottság vezetőinek aláírásával).
 
Sportösztöndíj
A sportösztöndíjat az a hallgató kérvényezheti, aki teljesíti a Kar mindenkori dékánjának a tanév elején meghirdetett, az erre az ösztöndíjra vonatkozó kiírását. I. évfolyamos hallgatók az I. szemeszterben nem részesülhetnek sportösztöndíjban.
 
Szakmai gyakorlati ösztöndíj
Szakmai gyakorlati ösztöndíjra az államilag támogatott hallgató pályázhat:
-aki minimum egy hónap összefüggő szakmai gyakorlaton vesz részt,
-aki a szakmai gyakorlatot a Kar székhelyétől eltérő helyen teljesíti,
-aki a gyakorlat székhelyén nem részesül kollégiumi ellátásban,
-akinél a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság mértéke legalább 25 km.
 
A támogatásoknál az irányadó dokumentum az aktuális Juttatási és Térítési Szabályzat (JTSZ)

Események

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00