A juttatásokról általábanRendszeres szociális ösztöndíj
Ez a típusú juttatás minden évben pályázható, egy tanévre jár (Amennyiben változás áll be a hallgató szociális hátterébe az adott év második szemeszterébe újra beadható.) és a JTB által kiadott pályázati űrlapon kell kérvényezni, az azon megjelölt szempontok alapján. A rendszeres szociális ösztöndíjra, csak az az államis (2010-től beiratkozottaktól számítva) hallgató jogosult, aki a meghatározott minimum ponthatárt elérte. Figyelem! A kérelem minden pontjához hivatalos igazolás szükséges. Azt az igénylést, ami pályázatban feltüntetett kritériumoknak nem felel meg, a bizottság nem köteles figyelembe venni!

Egyszeri vagy rendkívüli szociális támogatás
Félévente egyszer igényelhető, nappalis államilag támogatott hallgatóknak, abban az esetben, ha olyan váratlan esemény történik, melynek következtében a hallgató szociális, anyagi helyzetében változás következik be.
- Rendkívüli helyzetnek minősül például: szülés, halálozás, munkanélküliség stb..
 
Tanulmányi ösztöndíj
Tanulmányi ösztöndíjban az államilag finanszírozott, nappali képzésben részt vevő hallgatók 50% - a részesülhet. Az I. évfolyamos hallgatók a II. félévtől jogosultak a támogatásra. Ösztöndíjszámításnál a következőket veszik figyelembe: felvett kreditek, teljesített kreditek száma, ösztöndíjátlag, szak és évfolyam. Összege nem lehet kisebb, mint 6000 Ft.
 
Kiemelt közösségi ösztöndíj
A kiemelt közösségi ösztöndíj visszamenőleg kiosztott féléves időtartamra adható havi jutalmazás. Az a hallgató kérvényezheti, akinek az utolsó kettő félévének átlageredménye eléri a 4.30-as átlagot. Az I. évfolyamos hallgatók kivételt képeznek.
Ide tartozik:
• kiemelkedő szintű tanulmányi munka mellett a tanszéki tudományos, művészeti, kulturális vagy sportmunkában való sikeres tevékenység (a tevékenységet vezető oktató vagy tanszékvezető aláírásával);
• intézményi szervezetekben, bizottságokban végzett - nem tanulmányi csoport szintű - közösségi munkáért (a szervezet, bizottság vezetőinek aláírásával).
 
Sportösztöndíj
A sportösztöndíjat az a hallgató kérvényezheti, aki teljesíti a Kar mindenkori dékánjának a tanév elején meghirdetett, az erre az ösztöndíjra vonatkozó kiírását. I. évfolyamos hallgatók az I. szemeszterben nem részesülhetnek sportösztöndíjban.
 
Szakmai gyakorlati ösztöndíj
Szakmai gyakorlati ösztöndíjra az államilag támogatott hallgató pályázhat:
-aki minimum egy hónap összefüggő szakmai gyakorlaton vesz részt,
-aki a szakmai gyakorlatot a Kar székhelyétől eltérő helyen teljesíti,
-aki a gyakorlat székhelyén nem részesül kollégiumi ellátásban,
-akinél a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhelye közötti távolság mértéke legalább 25 km.
 
A támogatásoknál az irányadó dokumentum az aktuális Juttatási és Térítési Szabályzat (JTSZ)

Események

Nyitott kapuk 2019. január 16. 08:00 - 14:00
Bejelentkezés a 2018/19. tanév II. félévére 2019. január 24. 06:00 - 2019. február 2. 23:55
Vizsgaidőszak vége 2019. január 26. 00:00 - 01:00
Szenátusi ülés 2019. január 28. 14:00 - 16:00