XXI. Apáczai-napok Tudományos Konferencia - Felhívás

 „… aki jó kalauzokat választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról, csak állhatatos elhatározással kövesse őket”

Apáczai Csere János

 

Preambulum

Napjainkban a felsőoktatásnak folyamatosan alkalmazkodnia kell a szüntelen változásokhoz. Állandó jelleggel újra kell terveznie önmagát: egyrészt, hogy a demográfiai folyamatok ellenére a fiatalokat meg tudja szólítani, és magához tudja vonzani, másrészt, hogy a 21. század digitalizált világában az új módszereknek, szokásoknak minél inkább megfeleljen. Ezek a tendenciák nemcsak a felsőoktatásban eredményeznek változásokat, hanem a tudomány és a gyakorlat világában is, hiszen a tudományos és a gyakorlati szakembereknek is új utakat kell keresniük a mostani generáció figyelmének megragadására, munkaerőpiaci integrációjára.

Konferenciánk szimbolikusan kapcsolódik a Kiegyezés 150. évfordulójához, amely a magyar történelemben egy nagy paradigmatikus változást, újratervezést fémjelez. 1865-ben jelent meg a Pesti Naplóban Deák Ferenc húsvéti cikke, mely hivatalosan is új fejezetet nyitott a kiegyezést megelőző tárgyalásokban. A húsvéti cikk minden addiginál világosabban deklarálta a magyar fél kiegyezési szándékát, és jelentős szerepet játszott az 1867/XII. tc. megalkotását eredményező folyamat felgyorsulásában.

A Kiegyezés időszakához hasonlóan az újratervezés állapota jellemzi saját korunkat is. A digitális világ, a jelenlegi társadalmi folyamatok alapjaiban rendezik át életünket – átalakulóban az iskola, a nevelés, az oktatás világa, átrendeződnek emberi kapcsolatok, a közéleti kultúra. Ugyanakkor az értelmiségnek és így a felsőoktatásnak is feladata, hogy az új tudományos, kutatási tendenciákat felelősen, kritikai szemlélettel vizsgálja, ütköztesse a hazai és nemzetközi tapasztalat, illetve a saját szakmai tapasztalat kohójában kiérlelt gondolatokkal.

Foglalkoznunk kell a „hogyan tovább” kérdésével a tanár-, tanító-, gyógypedagógus-képzés, a szociális és a tágabb társadalomtudományi szakemberképzés területén. Az egyes tudományterületek szakmai dialógusa mindenképpen kijelölheti azt a mezsgyét, melyen Karunk tradícióit, hagyományait, értékeit megőrizve; a megújulásnak utat nyitva megtalálhatjuk az egyes kihívások közötti találkozási pontokat, a továbbhaladásunk progresszív, de józan útjait.

A XXI.  Apáczai-napok konferencia keretében a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2017. november 16-án is várjuk a résztvevőket a neveléstudomány, a szociológiatudomány, a szociális tanulmányok, a nyelvtudomány, a matematikatudomány, természettudomány, a sporttudomány, a turizmus, az andragógia, a közművelődés, a gazdálkodás – szervezéstudományok területén.

 

Időpont: Győr, 2017. november 16.


Tervezett program

Időpont Program Helyszín Előadó(k)
09.00-09.50 Regisztráció Karrier-tér, fszt. (Győr, Liszt Ferenc u. 42.)  
10.00 Plenáris ülés Dr. Barsi Ernő Terem, 2. emelet  
10.00-10.15 Köszöntők Dr. Barsi Ernő Terem, 2. emelet  
10.15-11.30 Plenáris előadások Dr. Barsi Ernő Terem, 2. emelet

Prof. Dr. Csapó Benő, egyetemi tanár - Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, Prima Primissima díjas oktatáskutató

Prof. Dr. Róbert Péter, egyetemi tanár - Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék

11.30-12.00  Kiállítás megnyitó a Karon dolgozó művészek alkotásaiból Cziráki Kiállító tér, 2. emelet  
12.00-13.30  Ebédszünet Dékáni Hivatal előtti fogadótér  
13.30-15.30 Szekcióülések I. Győr, Liszt Ferenc u. 42.  
15.30-16.00  Kávészünet    
16.00-18.00 Szekcióülések II. Győr, Liszt Ferenc u. 42.  

 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk

A konferenciára szekcióelőadással lehet jelentkezni, amelynek időtartama 15 perc, ezt 5 perc vita követheti, az előadás nyelve magyar, angol vagy német.

A konferencia szekciói a beérkezett absztraktok alapján később lesznek kialakítva.

 

A konferencia témakörei:

  1. Pedagógusképzés és -továbbképzés, köznevelés, a tanulás és a tanítás megújítására vonatkozó törekvések
  2. Gyógypedagógia ellátás, együttnevelés, logopédia
  3. Ember és technika kölcsönhatása: a technológiai változások társadalmi hatásai és következményei
  4. Útközben. A szociális szektor és a szociális felsőoktatás intézményei közötti kapcsolatok megújításának lehetőségei.
  5. Párhuzamos valóságok: egyetemesség és diverzitás
  6. A globális, digitális és többpólusú világrendszer kihívásai (a humán oldal)

 

A jelentkezés tervezett határideje: 2017. október 16.

A konferencia költségeinek befizetési határideje: 2017. november 9.

 

Online jelentkezési lap

 

Regisztráció

A konferencia regisztrációs díja 15.000 Ft. A regisztrációs díj magában foglalja az ebédet, a kávét és a frissítőket, valamint a konferencia kiadványait.

A számlaigényt az elektronikus jelentkezési lapon a megfelelő helyen kérjük jelezni.

A konferencia költségeit (regisztráció díja, szállás, étkezés költsége) a jelentkezők átutalással az alábbi számlaszámra fizethetik be:

 

Pannon Famulus Kft.

Székhely: HUN 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.

Telephely: HUN 9027 Győr, Budai út 4-6.

Bankszámla szám

 

 

10103379-51939600-01004002 HUF

10103379-51939600-01004301 EUR

IBAN (BIC)

HU29 10103379-51939600-01004002 HUF

HU07 10103379-51939600-01004301 EUR

SWIFT

BUDAHUHB

 

Adószám/ Tax ID.

13934059-2-08

 

EU adszám

HU13934059

EU Tax ID.

Közlemény rovatba kérjük beírni:  XXI. Apáczai-napok


A konferencia helyszínei:

A plenáris ülések helyszíne a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar I. számú épület Dr. Barsi Ernő terme (Győr, Liszt F. u. 42.), a szekcióülések helyszíne az I. számú épület (Győr, Liszt Ferenc u. 42.).

 

Szálláslehetőség

Hotel Famulus**** (9027- Győr, Budai u. 4-6.). Részletes információ megtalálható a www.hotelfamulus.hu oldalon. A szállást a részvevők egyénileg foglalják.

A konferencia programjáról, a gyakorlati tudnivalókról, valamint a publikáció formai követelményeiről elektronikus körlevélben tájékoztatjuk a regisztrált résztvevőket legkésőbb 2017. november 1-ig.

 

Információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Apáczai-napok Szervezőbizottsága

Győr, 9022 Liszt Ferenc utca 42.

Szekeres Beáta szervező titkár

e-mail: apaczai.konferencia@sze.hu

Telefon: +36 96 516 738

Események

Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.
Szenátusi Ülés 2018. szeptember 26.