Alapító okirat

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Művészeti Szakkollégium

A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara jelen okirattal öntevékeny hallgatói szervezetként szakkollégiumot alapít.

A szakkollégium teljes neve: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Művészeti Szakkollégium

A szakkollégium székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.

A szakkollégium alapításának szükségszerűsége, hogy a tömegoktatásra berendezkedett felsőoktatás rendszere egyre kevésbé képes a tehetséggondozás feladatainak ellátására, és olyan művészeti műhelyek, közösségek megteremtésére, amelyek munkájára folyamatosan igény mutatkozik az egyetemen.

A Szakkollégium vizuális művészeti, zeneművészeti és irodalmi tagozatokkal működik, de tagja lehet a Nyugat-magyarországi Egyetem bármely karának hallgatója.

A Szakkollégium céljai:

 • a tagjai sorába felvett – elsősorban művészeti tevékenységgel foglalkozó – egyetemi hallgatók tehetséggondozása tanulmányaiknak hivatalos kereteken túli támogatása révén,
 • olyan közösség létrehozása és fenntartása, amely tagjait a folyamatos önképzés, az intellektuális nyitottság, a kritikai gondolkodás és a tradicionális értelmiségi értékeken alapuló cselekvés felé orientálja,
 • kiemelt feladatának tekinti a társadalmi felelősségvállalás eszményének közvetítését.

A tehetséggondozási programba felvett hallgatók a tanulmányi idejük alatt legalább egy olyan műalkotást készítenek, zenei produkcióval készülnek vagy az általuk választott témában legalább egy olyan színvonalú dolgozatot, tanulmányt készítenek, amellyel eredményesen szerepelhetnek az egyetemünk rendezvényein, országos művészeti seregszemlén vagy az országos tudományos diákköri konferencián. A Szakkollégium, lehetőségeihez mérten, tutori rendszerű képzéssel, ösztöndíjakkal segíti tagjait művészeti és tudományos munkájukban.

A tehetséggondozáson túl a Szakkollégium olyan programokat működtet, amelyek hiányoznak az egyetemi oktatás kínálatából. A hallgatók egyéni kutatómunkájának támogatásán túl közösségi jellegű tevékenységeket (elsősorban művészeti együttesekben való közreműködés), művészeti-esztétikai kérdésekkel foglalkozó kurzusokat, előadássorozatokat, konferenciákat, kiállításokat nyári művésztáborokat szervez, kiadványokat jelentet meg.

Rendezvényeinek többsége nyitott a nem szakkollégista hallgatók számára. A programokba az egyetemi hallgatókon kívül a város tudomány és művészet iránt fogékony közönsége is bekapcsolódhat. A Szakkollégium munkájába alkalmi jelleggel bevon egyéb olyan intézményeket is, amelyek egy adott program témájához kapcsolódhatnak (Győri Nemzeti Színház, Győri Filharmonikus Zenekar, győri Városi Művészeti Múzeum, győri Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Galériája, Műhely folyóirat, stb.).

A szakkollégium alapító tagjainak száma: 35 fő

A szakkollégiumban betöltött tisztségek:

 • titkár
 • kari koordinátor
 • választmányi tag

A szakkollégium tevékenysége során az SZMSZ-ben foglaltak szerint jár el.

A szakkollégium alapító tagja:

 

 • Szabó – Nagy Euridike
 • Kovács Orsolya
 • Molnár Kinga
 • Milanovits Annamária
 • Kapási Zsófia
 • Balanek Dániel
 • Pungur Kincső
 • Szabó Klaudia
 • Göncz Vivien
 • Kovács Krisztina
 • Nemes Dorina
 • Brazsil Ágnes
 • Vánkovics Ilona
 • Gödri Dániel
 • Miklós Ildikó
 • Fábián Judit
 • Dénes Martina
 • Kovács Enikő
 • Gyuriga Péter
 • Kiss Zita Mária
 • Csonka Veronika
 • Szántó Diána
 • Varga Emőke
 • Doma Réka
 • Geiger Adrienn
 • Kovács Katalin
 • Együd Fanni
 • Nagy Imre
 • Bognár Klaudia
 • Kiss Balázs
 • Katyi Veronika
 • Losonczy Nóra
 • Pércsy Eszter
 • Hódosi Renáta
 • Kocsis Zsófia

 

 

Győr, 2010. június 10.

Támogatóink

 

 

 

Események

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-AK 2018. július 6. 10:00 - 14:00