5. témakör

Párhuzamos valóságok: egyetemesség és diverzitás:

A társadalomtudományokkal foglalkozó szakember tapasztalja, hogy napjainkban a társadalmak nagyobb mértékben vannak kitéve a változásnak, mint akár egy évtizeddel korábban is, ezért sokkal gyorsabban kell alkalmazkodni a kihívásokhoz, új jelenségekhez, vagy kell választ találni a társadalmakat feszítő problémákra. A globalizációval párhuzamosan érzékelhető jelenség a széttöredezettség; a sokszínű, komplex és az egyoldalú, leegyszerűsített megközelítések egymás mellett, egyszerre vannak jelen. Ez a helyzet a korábban elképzelt irányok és útvonalak megváltoztatását, azaz az újratervezést kényszeríti ki. A témakörben olyan előadásokat várunk, amelyek bemutatják, hogy

  • a világban, a társadalmakban párhuzamos valóságok léteznek
  • napjainkban jellemző az összetettség és az egyszerűség párhuzamos jelenléte, együttélése, így a körülöttünk létező világ megismerése is sokféle formában, módon történhet
  • az egyetemesség irányába mutató folyamatokkal (pl. globalizáció) párhuzamosan mind hangsúlyosabban előtérbe kerülnek a diverzitást mutató társadalmi jelenségek; e két jelenség viszonyát együttesen kell (újra)értelmezni
  • ez a keret magába foglalja azt a problematikát is, amely a tudományos eredmények megismertetésére és a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazására/alkalmazhatóságára vonatkozik., azaz az útkeresés és újratervezés oldaláról vet fel kérdéseket és ad lehetséges válaszokat

Események

Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 22. - 2017. szeptember 23.
Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szakirányválasztás 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szenátusi ülés 2017. szeptember 25. 14:00 - 16:00
HÉHA - Luther és az angol reformáció 2017. szeptember 25. 18:00 - 19:00